LA CHACHI Buscando a Currito
Málaga/Flamenkoa/performancea/30min.
Lr 23 S 20h Emaús Social Factory

Eskalatu gainditzearen sinbolo gisa, erromeriaren bidea, salbazioaren sinbolo gisa. Proposatzen ditugun bi bideek gorput- za askatzen dute, lortzen ez denarekin jolastera garamatzate. Pieza bidaia literal bat da, puntu batetik bestera abentura, tragedia gisa igarotzea. Bidean gorputza penitentzia bihurtzen da, zeren erregutzen duen gorputz bat eraldatu, lurrean etzan eta bihurritu egiten baita. Bilaketa horretan krumpa agertzen da, gorputz estasiatu bat, flamenkoa. Rocío salba nazazu.

Escalar como símbolo de superación, el camino de la romería como símbolo de salvación. Los dos caminos que proponemos redimen el cuerpo, los dos nos hacen jugar con lo inalcanzable. Esta pieza es un viaje literal, transita de un punto a otro a modo de aventura, tragedia. Por el camino el cuerpo se transfigura en penitencia, porque un cuerpo que ruega se transforma, se postra en el suelo y se retuerce. En esa búsqueda aparece el krump, una corporalidad extasiada, el flamenco. Rocío sálvame.

Antzezlea Intérprete: María del Mar Suárez La ChachiKantu Cante: Lola Dolores. Perkusioa Percusión: Isaac García. Gitarra Guitarra: Francisco Martín. Dramaturgian laguntza Acompañamiento en dramaturgia: Alberto Cortés.
Back to Top