Alberto Cortés + Rosa Romero (Sevilla)
“La teoría de la pelvis”
(Performance conferencia/castellano/estrenaldia/50min)
S 24 Lr 20h30

Aurrez aurreko estreinaldia estatuan.
“La teoría de la pelvis” erakusketa eszeniko bat, zuzeneko film bat eta gorputza aktibatzeko beharrarekin lotutako dokumentua, eta nola mugimendu horrek kate-erreakzio bat aktibatzen duen dokumentua ere. Pieza hau, bere sortzaileak Covid-19k eragindako konfinamendutik irtetzen ari diren une batean sortzen da, eta gorputzak aktibatuko dituen teoria bat zabaltzeko premia birplanteatzen da.

Estreno presencial estatal.
«La teoría de la pelvis» es una exposición escénica, una película en vivo y un documento relacionado con la necesidad de activar el cuerpo y de cómo este movimiento activa una reacción en cadena. La pieza se gesta en un momento en que su creadores se encuentran saliendo del confinamiento causado por la Covid-19 y se replantean la urgencia de propagar una teoría que active los cuerpos.

Creación, coreografía, interpretación, textos y vídeos: Alberto Cortés y Rosa Romero.
Nerea Gurrutxaga + Oihana Vesga (Donostia)
“Leiho zikin, zeru garbi”
(dantza/20min)
V 23 Or 20h

Estrenaldia Gipuzkoan.
Espazio fisiko eta testuinguru konkretuek gorputzean eta genero jarreran duten eragina aztertzen da ‘Leiho zikin, zeru garbi’ lanean. Mugimenduaren eta ahotsaren lanketatik emakumearen espazioa erreklamatzeak zertan datzan hausnartzeko saiakera bat da.

Estreno en Gipuzkoa.
‘Leiho zikin, zeru garbi’ analiza la influencia de espacios y contextos concretos en el cuerpo de la mujer. Mediante el trabajo del movimiento y la voz, se observan transformaciones del espacio y el comportamiento en cuanto a género. La pieza nace de una necesidad de comprender y reivindicar el espacio de la mujer.

Dantzari eta sortzaileak: Nerea Gurrutxaga eta Oihana Vesga.
Jantziak: Lurdes Arruti.
Argazkiak: Etanowski.
Babesa: Gipuzkoako Dantzagunea, NunArt Guinardó eta Artistas en Residencia Bilbaoeszena.
Emilio Manzano (Jaén)
“Proyecto pueblo, pubertad”
(Performance instalativa/castellano/50min)
V 23 Or 20h30

Proyecto pueblo hori da, proiektu bat: bizia, dinamikoa, irekia eta bai eremu hibridoetan eta bai oraindik indartzen ari direnetan ibiltzeko modukoa. Etimologikoki, herria pubertarotik dator.
«Proyecto Pueblo» trilogiaren lehen zatiaren izena da eta zalantzan jartzen du: jatorria, sustraiak, ohiturak, folklorea eta bizilekua, bakarkako eta taldeko psikearen barruan.

Arte biziaren proposamen eszenikoa, poesiaz betea bere testu, irudi eta soinu-espazioan.

Proyecto pueblo es eso, un proyecto: vivo, dinámico, abierto y transitable en híbridos campos y que aún está resignificándose. Etimológicamente pueblo viene de pubertad. Ese es el nombre de la primera parte de la trilogía de «Proyecto Pueblo» que cuestiona: el origen, las raíces, las costumbres, el folklore y el habitar, dentro de la psique individual y colectiva.

Una propuesta escénica de arte vivo, lleno de poesía en sus textos, imágenes y el espacio sonoro.

Creación: Emilio Manzano
Espacio  sonoro: Amaia Miranda
Andrea Quintana (A Coruña)
“Lo raro es que bailar sea raro”
(danza/castellano/50min)
J 22 Og 20h30

Dantzari honek ez dauzka magia trikimailurik prestatutak. Bere koreografia materiala astuna eta batzuetan ulertezina da, hanka ezkerrarekin egiten dituen biretan huts egiten du. Dantzari honek ez zuen inoiz Giselle izan nahi. Guztiokin: gorputz bat matxinadan.

Konplikatzen duten egoteko moduak. Ikusezintasun aktiboaren estrategiak edo nortasun disidenteak. Bizitza zeharkatua. Sasiko fikzioa. Irudikatzeko gaitasuna. Sakontasuneko itxura duen dibagazio zaila. Hau biografiarik gabeko pieza autobiografiko bat da, tranpantojo bat, marako koreografia bat, narrazio bat: koreo-biografia pirata.

Hau dantza dantzatuz egitekoari doa.

Esta bailarina no tiene trucos de magia preparados. Su material coreográfico es burdo y a veces incomprensible, fracasa en los giros con la pierna izquierda. Esta bailarina nunca quiso ser Giselle. Con todxs nosotrxs: un cuerpo en rebelión.

Formas de estar que complican. Estrategias de la invisibilidad activa o identidades disidentes. Vida atravesada. Ficción bastarda. Capacidad para imaginar. Divagación dificultosa con apariencia de profundidad. Esta es una pieza autobiográfica sin biografía, un trampantojo, una coreografía maraña, un engaño narrativo: coreo-biografía pirata.

Esto va de bailar bailando.

Un proyecto de vacaburra.
Creación, coreografía e interpretación: Andrea Quintana.
Dirección y dramaturgia: Gena Baamonde y Andrea Quintana.
Textos: Vacaburra inspiradas por Joanna Russ y Linn-Liniker.
Iluminación: Baltasar Patiño.
Espacio sonoro: Davide Gonzalez + Andrea Quintana.
Imagen gráfica, video y fotografía: A muller de 6 ollos.
Vestuario: Saturna.
Producción: Vacaburra.
Producción ejecutiva: Galicia Danza Contemporánea.
Distribución: vacaburra + Galicia Danza Contemporánea.
Con el apoyo de las residencias artísticas: Residencias Paraíso del Colectivo RPM, CDG Salón Teatro Normal, espacio de intervención cultural de la USC.
Koldo Arostegui (Bilbao)
“Bobo”
(danza/25min)
S 24 Lr 20h

«Espazio intimo eta haurtzaroko linboa den eremu honetatik, harrituta begiratzen diet nire gainean, normala dena eta ez dena bereiziz, hegaka dabiltzan milioika muga aleatorioei. Besteen begiradak eta inertzia sozialak presioa egiten didate gogor saiatzeko, eta mugak normaltasunaren eremuan kokatuko nauen alderantz korrika egiteko. Baina ez daukat argi harantz joan nahi dudan. Ez dakit linbo hau utzi nahi dudan, inork ezagutzen ez dituen gauza eder guztiei agur esanez. Zalantza daukat hau dena ahozgoran esan ala ez, baina agian baboa izan nahi dut, agian ergel hutsa naiz eta horrela hobeto nago.»

Bobo solo eszenikoa da, eta dantzan, kantuan, telebistan ateratzen zen begirada biziko emakume horren oroimenean, behin eta berriz errepikatzen dut film haren eszena… gizon izaten saiatzen naiz, ez dut lortzen, aspertu egiten naiz eta kantu horretatik zintzilik geratzen naiz bueltaka.

«Desde un espacio íntimo, un limbo infantil, miro perplejo a las millones de fronteras aleatorias que me sobrevuelan, definiendo lo normal de lo que no lo es. La mirada de los demás y la inercia social me apresura para que me esfuerce y corra hacia el lugar donde la frontera me coloque en el lado de lo normal. Sin embargo, no tengo nada claro si quiero correr hacia allí.»

Bobo es un sólo escénico en el que bailo, canto, recuerdo a esa mujer de mirada intensa que salía por la tele, repito una y otra vez la escena de aquella película… intento ser un hombre, no lo consigo, me aburro y me quedo colgado de esa canción dando vueltas sin parar.

Idea, creación e interpretación: Koldo Arostegui.
Diseño de luces: Marc Kanou.
Vestuario: Patricia Arostegui.
Fotografía: Dani Hernández.
Gracias por el acompañamiento artístico: Jon Munduate, Dani Hernández, Olatz de Andrés, Neus Villa, Isaak Erdoiza.
Con la colaboración de La Fundición Bilbao, Dantzagunea (Sortutakoak 2018), Harrobia, Utopian Getxo, Bilbo Eszena.
Nerea Arriola (Donostia)
“Eta orain, zer?”
(antzerkia/euskara/15min)
J 22 Og 20h

Emakume ona. Zer da? Zein helburu ditu? Nola lortzen da? Benetakoa da ala gizon baten imaginarioak sortu duen fikzio bat besterik ez da? Trazo bat, marra askoren bilduma. Ederra, txuria, goxoa, umila, lasai, beti irribarre batekin… Zergatik amaitzen da dena eper batzuk jaten eta zoriontsu bizitzen bizitza osorako? Marrazki batzuk dira, gure bizitzan eragin handia izan dutenak. Baina zer gertatzen da gero?

Sorkuntza: Nerea Arriola

Mujer buena. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo se consigue? ¿Es real o solo el producto de la imaginación de un hombre? El conjunto de muchas líneas. Bella, blanca, dulce, humilde, tranquila, sonriente…¿Por qué todo termina en un “y vivieron felices y comieron perdices para siempre”? Dibujos que han significado mucho en nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa después?
Back to Top