JAIALDIEN 3. TOPAKETA 3. Encuentro de festivales
Topaketa profesionala/encuentro profesional/120min.
Or 22 V 10h Kutxa Kultur Gelak

Zinetikak Nafarroako, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako eskualdeetako jaialdien topaketa antolatu zuen formatu txikiko eta ertaineko jaialdien sarea sortzeko. Lehen topaketa LABO XL2 jaialdiaren barne egin zen 2020ko edizioan. Bertaratutakoak oso pozik geratu ziren eta sinergiak eta partekatzen jarraitzeko borondatea sortu ziren. 2021eko otsailean bigarren bilera bat egin zen La Faktoria Choreographic Center-ean La Faktoria Choreographic Center-ean, bertan proposamenak partekatzeko oinarriak ezarri ziren, beste jaialdi batzuetatik ateratzen diren artistak programatu, lankideen jarduerak zabaldu eta abar.

Zinetika organizó un encuentro de festivales de las regiones de Navarra, Gipuzkoa, Bizkaia y Araba para crear una red de festiva- les de pequeño y medio formato. El primer encuentro se celebró dentro de la programación de LABO XL2 en 2020. Los asistentes quedaron muy satisfechos y se generaron sinergias y voluntad de continuar compartiendo. En febrero de 2021 se celebró un segundo encuentro en La Faktoria Choreographic Center donde se sentaron las bases para compartir propuestas, programar artistas que surgen de otros festivales, difundir las actividades de los compañeros, etc.

Festibal hauek hartuko dute parte
Participarán los siguientes festivales:
Zinetika festival, LABO XL, Pasaiako Dantza Festibala, Dantzagunea, Eztena, Ribera en Danza, Tzan Tzan Fest, BAD Bilbao, Danzad danzad malditos, La Factoria Choreographic Center.
ADDE DANTZA EDADEI 3
Dantza, Arte Dramatikoa, Hezkuntza eta Ikerketa 
Educación, investigación, arte dramático y danza. Euskara/castellano/270min.
Lr 23 
S 10-14h30 Kutxa Kultur Plaza

(ADDE) Euskal Herriko Dantza Profesionalen Elkarteko Hezkuntza Batzordeak bultzatuta, Dantza, Arte Dramatikoa, Hezkuntza eta Ikerketa inguruko Hirugarren Topaketak (EDADEI 3) gogoeta- eta lankidetza-foro bat izan nahi du dantzaren profesionalen, antzerkiko profesionalen eta administrazio publikoen artean, gizartearen eta ehun profe- sional eszenikoaren aldeko kultura- eta hezkuntza-ekintza zehatzak proposatzeko.

1. mahaia (BAD): Arau-esparru berri baterantz: arte Eskola Anitzak eta Diziplinarteko Eskolak.
2. mahaia (BAD): Dantza eta arte dramatikoko sorkuntza eta ikerketa.

3. mahaia (LABO): Dantza eta arte dramatikoko titulazioak eta errekonozimenduak.
4. mahaia (LABO): Dantza eta arte dramatikoaren presen- tzia araubide orokorreko irakaskuntzetan.


Impulsado por la Comisión de Educación de la Asociación de Profesionales de la Danza del País Vasco (ADDE), el Tercer Encuentro de Danza, Arte Dramático, Educación e Investigación, EDADEI 3, pretende ser un foro de reflexión y colaboración entre los profesionales de la danza, profesionales del teatro y las administraciones públicas en el que se propongan acciones culturales y educativas concretas en beneficio de la sociedad y del tejido profesional escénico.

1. mesa (BAD): Hacia un nuevo marco normativo: Escuelas Artísticas Multi e Interdisciplinares.
2. mesa (BAD): Creación e Investigación en Danza y Arte Dramático.
3. mesa (LABO): Titulaciones y Reconocimientos de Danza y Arte Dramático.
4. mesa (LABO): Presencia de la Danza y el Arte Dramático en las enseñanzas de régimen general.
PEPA CASES La interpretación en la danza contemporánea
Vila-real/taller de danza-teatro/castellano/180min.
Lr 23 
S 10-13h Kutxa Kultur Gelak

Lantegi honek parte-hartzaileak gorputz-diziplinan hasi nahi ditu (edo gogora ekarri) adierazpenaren eta komunikazioaren bidez. Gure gorputza hobeto aztertu eta ezagutuko dugu dantza-antzerkiaren mekanismoaren bidez, mugimendutik abiatuta, istorioak eta pertsonaiak sortuz.

Doakoa, izen-ematea derrigorrezkoa info@labo.eus


Este taller pretende iniciar (o recordar) a los participantes en la disciplina corporal a través de la expresión y la comunicación. Exploraremos y conoceremos mejor nuestro cuerpo a través del mecanismo de la danza-teatro partiendo del movimiento creando historias y personajes.

Gratuito bajo inscripción previa info@labo.eus
LORÁND JÁNOS Cine danza
Zinetikaren eta Dantzagunearen eskutik Bartzelona/Hitzaldia/Masterclass/castellano/120min.
Or 22 V 12h Kutxa Kultur Ruiz Balerdi Aretoa

Zer da dantza zinema? Merezi al du dantza filmak egiteak? Dantzaren mundu liluragarriaren sekretuak azaleratuko ditugu pantailan ideiatik banaketaraino, baina edozein sekto- re kulturaletarako aplikagarriak diren antolaketa, sorkuntza, marketin eta publizitate tresnak erabiliz, pertsonalki zein profesionalki edonorentzat balio dutenak. Aurrera zaitez barruan duzun egonezina ateratzeko eta mundua mugitzeko!

Doakoa, izen-ematea derrigorrezkoa info@labo.eus


¿Qué es el cine de danza? ¿Vale la pena hacer cine de danza? Desvelaremos los secretos del fascinante mundo de la danza en la pantalla desde la ideación hasta la distribución, pero utilizando herramientas de organización, creación, marketing y publicidad aplicables a cualquier sector cultural y válidos para cualquier persona, tanto a nivel personal, como profesional. ¡Aventúrate a sacar el inquieto que llevas dentro y mueve el mundo!

Gratuito bajo inscripción previa info@labo.eus
Adrien M & Claire B Acqua Alta
Zinetikaren eskutik Lyon/instalazioa/55min.
Al-Or 18-23 L-S 10-14h Kutxa Kultur Plaza

Tableta baten bidez begiratuta, Acqua Alta liburuaren hamar orrialde bikoitzak antzoki txikiak bihurtzen dira, eta bertan dantza bat garatzen da neurrira garatutako aplikazioari esker. Paper zuri tolestuak eta tintazko marrazkiak purutasun grafikoan eta zuri-beltzean sinpletasunean biltzen dira, uraren imajinarioz jositako munduan dantzan dauden minia- turazko izakien bizitza artifiziala.

Mirándolos a través de una tableta, las diez páginas dobles del libro Acqua Alta se convierten en pequeños teatros, donde una forma de baile se despliega gracias a la aplicación desarrollada a medida. Los papeles blancos doblados y los dibujos a tinta se encuentran en una pureza gráfica y la sencillez del blanco y negro, la vida artificial de seres en miniatura que bailan en un mundo imbuido del imaginario del agua.
Back to Top